Legislativa

LED osvětlení je jedním z nejmodernějších a nejúspornějších osvětlení, která se v současnosti vyrábí. Při jeho pořízení a instalaci je třeba dodržet určité zásady.

Naše LED trubice jsou certifikovány Elektrotechnickým zkušebním ústavem (EZÚ) Všechna LED světla, která nabízíme, jsou vyráběna v ČR a mají vydána platná prohlášení o shodě.

Vzhledem k výskytu mnoha nekvalitních LED trubic na českém trhu, poskytujeme přehled platné legislativní úpravy České republiky, kterou musí LED trubice splňovat, aby mohly být bezpečně používány.

LED trubice by měly být používány jen ve světlech, která jsou přímo určená, vyrobená a zcertifikovaná pro LED trubice.

Vzhledem k výskytu mnoha nekvalitních LED trubic jsme se rozhodli umístit na web přehled základních norem a požadavků, které by měly LED trubice splňovat, aby mohly být bezpečně používány dle české legistivy.

1) Normy

LED trubice musí splňovat níže uvedené normy, je doporučováno, aby tyto normy byly doloženy celými test reporty ne pouze certifikáty.  Dále je doporučováno, aby shoda s těmito normami byla u LED trubic potvrzena EZU (Elektrotechnický zkušební ústav), takovýmto potvrzením je Certifikát EZU s platným razítkem a podpisem.

  • ČSN EN 60968+A1:1993+A2:1999
  • ČSN EN 62471:2008
  • ČSN EN 62031:2008
  • ČSN EN 55015:2006+A2:2009
  • ČSN EN 61547:2009
  • ČSN EN 61000-3-2:2006+A2:2009
  • ČSN EN 61000-3-3:2008

 

2) ES Prohlášení o shodě

K LED trubicím musí být vydáno platné ES Prohlášení o shodě. V tomto prohlášení o shodě musí být uvedeno, že výrobek splňuje všechny výše uvedené normy. Dále zde musí být uvedeno na základě jakých podkladů byla shoda s normami vystavena. Je doporučováno, aby prohlášení o shodě bylo opět vydáno na základě zkoušek a certifikace u EZU (Elektrotechnického zkušebního ústavu).

3) Instalace

LED trubice by měly být instalovány pouze do světel, která jsou vyrobena výhradně  pro LED trubice a je pro ně vydáno platné prohlášení o shodě. V případě, že budou LED trubice instalovány do světel, která nejsou určena výrobcem pro LED trubice, tak tato svítidla automaticky ztrácí veškeré certifikace a prohlášení o shodě a stávají se svítidly necertifikovánými. U takových svítidel již výrobce/dodavatel nenese odpovědnost za případné vady a škodu a plnou zodpovědnost přebírá provozovatel svítidla.

4) Technické parametry LED trubice

LED trubice musí být napájena pouze jednostranně (přívodní napětí je přivedeno pouze na jeden konec trubice), LED trubice s oboustranným napájením (fáze přivedena na jeden konec trubice, nulový vodič na konec druhý) je považována za nebezpečnou.

Je doporučeno, aby byly používány trubice s ¨D¨ hliníkovým profilem, tento profil poskytuje větší pevnost a lepší chlazení pro LED čipy než profil typu ¨C¨. Dále je doporučováno, aby byly používány moderní trubice s čipy typu SMD. Obecně platí čím méně čipů a lepší chlazení, tím delší je životnost LED čipů, jelikož k jejich stárnutí dochází především vlivem tepla.